• Facebook Black Round
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

© 2017 by DoctorFruitHomeClinic. MinGkung GraphicHouse

034-100-200 Nakhonpathom  |  032-315-699 Ratchaburi

Geneo+ Treatment

Geneo+

นวัตกรรมเพื่อการดูแลผิวอย่างล้ำลึก ใน 3 ขั้นตอน

ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก พลังในการเยียวยาจากบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า คาร์บอนไดออกไซด์ Co2 ที่มีความเข้มข้นสูงจากน้ำพุร้อนนั้น สามารถช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่ผิวได้อย่างดี ด้วยหลักการ Bohr Effect พร้อมปรนนิบัตผิวด้วย Capsugen และ Gel ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะช่วยให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื่น เเละกระจ่างใสจนคุณสัมผัสได้

3 ขั้นตอน การดูแลผิวด้วย Geneo+

  • Exfoliation -- การผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกสุดออก เพื่อเตรียมสภาพผิวให้พร้อมต่อการรับสารอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ผิว ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการใช้ capsugen ที่มีส่วนประกอบเป็นโซเดียมไบคาร์โบเนตร่วมกับกรดซิตริค ร่วมกับเจลสูตรพิเศษที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อผิว

  • Infusion -- การเติมสารอาหารที่จำเป็นแก่ผิวเมื่อมีการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพที่อยู่ชั้นนอกสุดออกไปแล้ว. ผิวก็จะสามารถเปิดรับสารอาหารที่อยู่ในเจลได้อย่างเต็มที่

  • Oxygenation -- การเพิ่มออกซิเจนให้แก่ชั้นผิว เมื่อ Capsugen กับ เจลมาทำปฏิกิริยากัน. จะก่อให้เกิดกลไกทางวิทยาศาศตร์ขึ้นที่เรียกว่า Bohr effect ซึ่งเป็นกลไกเลียนแบบธรรมชาติของร่างกาย เป็นการแลกเปลี่ยนก๊าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่าง capsugen กับเจลสูตรพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายนำพาออกซิเจนที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงมาเลี้ยงบริเวณชั้นผิว